Giá bắt đầu từ ₫890,000

Unreal Engine

nhan_nguyen_525cd83
nhan_nguyen_525cd83
0 đơn hàng trong hàng đợi

Hoàn thành trong vòng 1 ngày

Liên hệ Freelancer

Files đính kèm

  • 1713869371693_541.pdf

Hành động

Em có nhận các dự án game lớn/nhỏ. Em rành C++, Blueprint, Shader, VFX.

Có thể bạn sẽ thích

Bạn cũng có thể thích các dịch vụ sau đây