thy_vo

Thy Võ

Freelancer tập sự

Sẵn sàng làm việc

Offline
  • Việt Nam
    Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • 13:30 PM – Giờ địa phương
  • Thành viên từ 17 tháng 2, 2024

Xác minh

  • Địa chỉ Email Đã xác minh

Ngôn ngữ

  • English Cơ bản

Giới thiệu bản thân

- Kinh nghiệm 3 năm trong lĩnh vực content website với các chủ đề về sức khỏe, dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe, sản phẩm
- Triển khai bài viết theo SEO và tối ưu bài viết
- Có khả năng tìm kiếm, đọc hiểu thông tin trong và ngoài nước
- Có thể tìm và thiết kế hình ảnh phù hợp với nội dung bài viết
- Đáp ứng nhu cầu bài viết và đúng deadline

Các dịch vụ gần đây

Viết blog và nội dung website

Viết blog và nội dung website

2 ngày (thời gian hoàn thành)
( 0 ) Đánh giá
Giá bắt đầu từ ₫150,000

Kỹ năng