Giá bắt đầu từ ₫150.000

Viết blog và nội dung website

thy_vo
thy_vo
0 đơn hàng trong hàng đợi

Hoàn thành trong vòng 2 ngày

Liên hệ Freelancer

Files đính kèm

  • 1708145225282_714.pdf

Hành động

Nhận viết content về sản phẩm, bài viết tin tức, thông tin cho website.

Quy trình: Nhận thông tin hay dàn ý từ khách hàng, tìm kiếm thông tin, triển khai bài viết và điều chỉnh, sửa chữa (nếu có).

Tùy vào số lượng từ mà chi phí có sự thay đổi: 150.000vnđ với bài viết 1200-1500 từ, 320.000vnđ với bài viết 3000 từ và tùy vào dự án bài viết mà thỏa thuận giá bài viết.


Có thể bạn sẽ thích

Bạn cũng có thể thích các dịch vụ sau đây