Giá bắt đầu từ ₫50,000

BIÊN TẬP, CHỈNH SỬA, HIỆU CHỈNH NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC OFFICE, PDF

Night_Wolf_9x
Night_Wolf_9x
0 đơn hàng trong hàng đợi

Hoàn thành trong vòng 2 ngày

Liên hệ Freelancer

Files đính kèm

  • 1714808592326_41.pdf

Hành động

Dịch vụ biên tập, chỉnh sửa lỗi văn bản, hiệu chỉnh nội dung và hình thức các file Office (Word, PowerPoint, Excel,...), PDF cho các bài luận văn, đồ án, tài liệu, giáo trình... (đặc biệt là các tài liệu chuyên ngành kỹ thuật thông tin) giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức để hoàn thiện sản phẩm! Tuỳ theo kích thước, định dạng, nội dung file sẽ thống nhất 2 bên về giá (giá mềm)!