Giá bắt đầu từ ₫700,000

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói

hieu_nguyen
hieu_nguyen
0 đơn hàng trong hàng đợi

Hoàn thành trong vòng 2 ngày

Liên hệ Freelancer

Files đính kèm

  • 1713238851876_838.pdf

Hành động

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói:

  • Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thuế doanh nghiệp/ cá nhân.
  • Tư vấn và thông báo việc phát hành hóa đơn.
  • Thực hiện báo cáo, đóng thuế theo tháng, quý, năm theo đúng quy định của pháp luật.
  • Xây dựng hệ thống để kiểm soát và lưu trữ thông tin nội bộ.
  • Hỗ trợ giải trình trước cơ quan chức năng khi có yêu cầu.

Dịch vụ kế toán:

  • Lập báo cáo tài chính định kỳ.
  • Lưu trữ hồ sơ nội bộ.

Hoàn tất tài liệu:

  • Hoàn tất thủ tục về báo cáo, nộp theo đúng quy định của nhà nước. In, đóng cuốn, lưu trữ các loại sổ sách.
Có thể bạn sẽ thích

Bạn cũng có thể thích các dịch vụ sau đây