Giá bắt đầu từ ₫2,000,000

Phát triển Website

khoa_tran
khoa_tran
0 đơn hàng trong hàng đợi

Hoàn thành trong vòng 1 tuần

Liên hệ Freelancer

Files đính kèm

  • 1693902887507_426.pdf

Hành động

Xây dựng website với ReactJS, NextJS, SvelteJS.

Bên cạnh đó còn có thể hỗ trợ mảng backend nều được xây dựng bằng NodeJS

Có thể bạn sẽ thích

Bạn cũng có thể thích các dịch vụ sau đây