Giá bắt đầu từ ₫2.000.000

Tư vấn, xây dựng và đào tạo tiêu chuẩn, qui trình vận hành nhà hàng, quán cafe.

thanhdx
thanhdx
0 đơn hàng trong hàng đợi

Hoàn thành trong vòng 5 ngày

Liên hệ Freelancer

Files đính kèm

  • 1711604644942_92.pdf

Hành động

Dịch vụ Tư vấn, Xây dựng và Đào tọa tiêu chuẩn, qui trình vận hành nhà hàng, quán cafe:

  1. Xây dựng tiêu chuẩn vận hành và đạo tạo áp dụng vào thực tế. (5 ngày - 2,000,000 VNĐ)
  2. Xây dựng và đào taọ qui trình vận hành mảng việc phục vụ nhà hàng (5 ngày - 5,000,000 VNĐ)
  3. Xây dựng và đao tạo qui trình vận hành mảng việc pha chế quầy đồ uống (5 ngày- 5,000,000 VNĐ)
  4. Xây dựng và đào tạo qui trình vận hành mảng việc  vận hành Bếp (7 ngày - 7,000,000 VNĐ)
  5. Xây dựng và đào tạo qui trình vận hành mảng việc kiểm soát hàng hóa, vật tư nhà hàng (7 ngày - 7000 000 VNĐ)
Có thể bạn sẽ thích

Bạn cũng có thể thích các dịch vụ sau đây