10 phút đọc

Bí quyết thành công khi đấu giá dự án trên VietGigs

Bởi Đội Ngũ VietGigs | 08-03-2024
Bí quyết thành công khi đấu giá dự án trên VietGigs

I. Giới thiệu

A. Dự án là gì?

Dự án trên VietGigs là những bài đăng của các nhà tuyển dụng đang cần hoàn thiện, cần tới sự giúp đỡ của Freelancers. Trên VietGigs, bạn có thể tìm thấy các dự án đó tại đây! Hãy lựa chọn những dự án phù hợp với bản thân nhất!

B. Tầm quan trọng của việc đấu giá dự án

Khi một dự án được nhà tuyển dụng đăng lên, bạn có thể nhìn thấy rất nhiều đấu giá từ các Freelancer khác, vậy nên để nổi bật và gia tăng cơ hội được nhận dự án cao nhất, bạn cần hiểu được tầm quan trọng của đấu giá với các thông tin dưới đây

II. Chuẩn bị trước khi đấu giá

A. Nghiên cứu và hiểu rõ yêu cầu dự án

Việc phân tích nhu cầu của người đăng dự án sẽ gia tăng cơ hội được nhận dự án, tăng đánh giá của bản thân cũng như khả năng nhận được nhiều dự án trong lai hơn.

Tại đây VietGigs sẽ lấy ví dụ về dự án "Tìm freelancer lập trình website bán hàng", với ngân sách là 10,000,000 tới 30,000,000 VNĐ. Hãy tìm hiểu văn hóa, nhu cầu của doanh nghiệp thông qua mục mô tả. Một doanh nghiệp lớn sẽ cần sự ổn định, còn một doanh nghiệp nhỏ sẽ muốn các tính năng mới hơn để giúp sản phẩm họ nổi bật hơn trên thị trường.

B. Xây dựng hồ sơ và giới thiệu bản thân chuyên nghiệp

Trước hết, để nổi bật trong mục chào giá, hãy giới thiệu bản thân của bạn thông qua mục "Hồ sơ năng lực" trong bản điều khiển của bạn để nhà tuyển dụng có thể tham khảo kỹ năng của bạn. Điền các kỹ năng, công việc hoặc dự án bạn đã làm qua để nhà tuyển dụng có thể xem thêm về các công việc bạn đã làm hoặc các kinh nghiệm làm việc của bạn.