Giá bắt đầu từ ₫70,000

Nhận biên, phiên dịch tiếng Anh và tiếng Việt

buns08
buns08
0 đơn hàng trong hàng đợi

Hoàn thành trong vòng 3 ngày

Liên hệ Freelancer

Files đính kèm

  • 1703083463234_442.pdf

Hành động

Xin chào, tôi là sinh viên chuyên ngoại ngữ (Tiếng Anh) tôi nhận biên phiên dịch các bài viết từ tiếng anh sang tiếng việt và ngược lại, tôi nhận phiên dịch ở tất cả mọi lĩnh vực đặc biệt là về MỸ PHẨM, THỜI TRANG, và SỨC KHOẺ. Ngoài ra, có thể viết tạo contents về các lĩnh vực trên.

Giá một bài : 70.000đ 

Có thể bạn sẽ thích

Bạn cũng có thể thích các dịch vụ sau đây