Giá bắt đầu từ ₫50,000

Dịch thuật tất cả mọi văn bản từ tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại

NgocTram_VietNam_China
NgocTram_VietNam_China
0 đơn hàng trong hàng đợi

Hoàn thành trong vòng 1 ngày

Liên hệ Freelancer

Files đính kèm

  • 1702750889321_830.pdf
  • 1702750889327_123.pdf

Hành động

  • Dịch thuật dữ liệu, văn bản chuyên nghiệp và chính xác
  • Giá: 50.000 cho 1 trang A4, không phát sinh bất kì chi phí nào khác
  • Hoàn thành trong 1 ngày
  • Quy trình: Nhận dữ liệu - Xử lý - Thanh toán - Giao hàng

 

 

Có thể bạn sẽ thích

Bạn cũng có thể thích các dịch vụ sau đây